Read More

Ε. Κωνσταντίνου, CFA: Αλλαγές στα χρηματοοικονομικά επαγγέλματα

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μείωση στον αριθμό εργαζομένων στον τραπεζικό κλάδο και ταυτόχρονα παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη σε τομείς, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι εταιρικές αναδιαρθρώσεις, η κανονιστική συμμόρφωση, και η διαχείριση ρίσκου, αναφέρει η νέα πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), Ελένη Κωνσταντίνου.

Σε συνέντευξή της στη StockWatch, η κ. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι τα επαγγέλματα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών παραμένουν, διαχρονικά, σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, αν και αυτό που παρατηρείται είναι η μετατόπιση στους τομείς με μεγαλύτερη ανάγκη στελέχωσης.

Σημαντική πρόκληση για τους επαγγελματίες του κλάδου, τονίζει, αποτελεί το θέμα της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αφού επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των αγορών, με τεράστιες συνέπειες τόσο για τις εταιρείες, όσο για τους επενδυτές και την οικονομία γενικότερα.

«Οι εκάστοτε κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πανδημίας που βιώνουμε τώρα, τείνουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις χρηματιστηριακές αγορές, όσο και στην οικονομική δραστηριότητα, και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη», επισημαίνει.

Αναφέρει ότι είναι μέγιστης σημασίας οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη διαχείριση επενδύσεων και κινδύνων, και την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, να στελεχώνονται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες.

«Υπάρχουν σαφώς περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους κλάδους και θέσεις, όπου είναι σημαντική η παρουσία πιστοποιημένων χρηματοοικονομικών αναλυτών με ευρεία γνώση, αλλά και πρακτική κατάρτιση στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων», σημειώνει.

Υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Κύπρος, και ειδικότερα η κυπριακή οικονομία, καθιστούν την ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις εποπτικές του Αρχές ακόμη πιο επιτακτική.

Επίσης, η κ. Κωνσταντίνου αναφέρει ότι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας από τις Αρχές είναι πολύ σημαντική και πρέπει να συνδυάζεται με τη συνεχή αναμόρφωση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, σύμφωνα με τις νομοθεσίες της ΕΕ και τη διεθνή πρακτική, αλλά και με τη συμβολή τους στη συνεχή αναβάθμιση του συστήματος επιμόρφωσης των επενδυτών.

Στη συνέντευξή της, κ. Κωνσταντίνου αναγνωρίζει επίσης ότι οι γνώσεις του πληθυσμού σε θέματα οικονομίας και χρηματοοικονομικών είναι περιορισμένες.

Πρόσφατη έρευνα που εκπονήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιβεβαίωσε πως μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Κύπρου παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες στην κατανόηση βασικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών εννοιών, όπως ο υπολογισμός του επιτοκίου, ο ανατοκισμός, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, και η σημασία της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

«Ως αποτέλεσμα, πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα με το χρέος, την αποταμίευση, τις επενδύσεις, αλλά και τον προγραμματισμό για το μέλλον, και ειδικότερα τη συνταξιοδότησή τους», αναφέρει.

 

Read More

Commencement of a Pilot Course in Financial Education in Secondary Education in Cyprus

The Financial Education course for secondary education, was developed by the University of Cyprus and adapted by the private school “The Junior & Senior School” for the needs of its students

Read More

Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Cyprus) Ρόλος και αποστολή

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα απαριθμεί 187 μέλη και εκατοντάδες υποψήφιους για απόκτηση του τίτλου CFA.

Read More

Επενδύσεις στη μετά-Covid εποχή

Ακραία φαινόμενα, όπως η πρόσφατη πανδημία, μας υπενθυμίζουν γιατί η σύσταση του χαρτοφυλακίου μας πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδεις επενδυτικές αρχές, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να ευθυγραμμίζεται με τους επενδυτικούς μας στόχους.

Read More

Το συνταξιοδοτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του CFA Cyprus με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Τις προτεραιότητες του αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από την κυπριακή οικονομία παρουσίασε στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κ Κωνσταντίνο Ηροδότου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), στο πλαίσιο διαδικτυακής συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα.

Read More

Ο τραπεζικός τομέας στη μετά-covid εποχή

Ακόμη και πριν από την κρίση του Covid, είχαμε δει σαφή σημάδια αλλαγής στον τραπεζικό κλάδο. Ο τραπεζικός τομέας έχοντας εστιάσει την ενέργειά στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση των δανείων subprime, έμεινε πίσω στην καμπύλη της ψηφιακής επανάστασης και βρέθηκε να απειλείται από τις εταιρίες fintech και τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας.

Read More

Ο Τρίτος Πυλώνας του Συνταξιοδοτικού Ομάδα Εργασίας CFA Cyprus και CIFA για ενημέρωση κράτους και κοινωνίας

Η προώθηση του Πανευρωπαϊκού Ατομικού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP) στην κυπριακή πολιτεία και κοινωνία βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης διαδικτυακής συνάντησης, της νεοσύστατης ομάδας εργασίας του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) και της Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Διανομής (Asset Management and Distribution) του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων (CIFA).

Read More

Συνάντηση του CFA Society Cyprus με τον Υπουργό Οικονομικών

Τις προτεραιότητες του παρουσίασε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus) σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Read More

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο μεγάλος τελικός του CFA Research Challenge 2021

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε ο μεγάλος τελικός του CFA Research Challenge 2021, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, κερδίζοντας για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του κοινού.

Read More

Την Παρασκευή ο Μεγάλος Τελικός του CFA Research Challenge 2021

Στο μεγάλο τελικό του CFA Research Challenge 2021 που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 στις 16:00, είναι στραμμένα τα βλέμματα.