Andreas Cleanthous, CFA,

President

Constantinos Kourouyiannis, CFA,

Vice President

Natalie Philippou, CFA,

Secretary & DEI Chair

Eugene T. Tarakanov, CFA,

Treasurer

Alkis Hajittofis, CFA

President

Zenon Papaphilippou, CFA

Vice President

Adamos Hadjiantoniou, CFA

Treasurer

Andrie Santis, CFA

Secretary

Marie Louroutziati, CFA,

Financial Literacy Chair

Adamos Hadjiantoniou, ACA, CFA,

Advocacy Chair

Nikos Potamaris, CFA

University Relations & Research Challenge Chair

Constantinos Kourouyiannis, CFA

Board Member

Marie Louroutziati, CFA

Board Member

Andreas Cleanthous, CFA

Board Member

recent news

Read Our Latest News

Blog